Компания хакида
Барча хизматлар

Бизнинг компания 2011-йилда Ўзбекистон Республикасида қуйидаги заводларнинг расмий диллери бўлиб улгурди. 

-Туркиянинг “ALTUNTOP” заводи

-Туркиянинг “Dalgakiran”   заводи

-Италиянинг “DellOro” заводи

-Туркиянинг  “Tek-San”   заводи ва бошкалар.

 

“AIS Techno Group” компанияси ускуналарни етказиб бериш, уларни ўрнатиб ва уларга техник хизмат кўрсатиш билан шуғулланади. 

Компаниямиз буюртмачи билан биргаликда керакли бўлган ускуналарни танлашда,  жойлашув схемасини тайёрлашни ускуна келиб тушгандан сўнг уни ўрнатиб-ишга тушириб беришни, биринчи махсулотни чиқазиб беришни, ускуналарни ишлатиш бўйича ишчи ходимларни ўргатишни, хамда ускуналарга 1 йиллик кафолат беришни ўз бўйнига олади. Кафолат даври ўтгандан сўнг шартнома асосида техник хизмат кўрсатишни давом етдирамиз.

 

Техникавий саволларни тезкор хал этиш максадида «AIS TECHNO GROUP» компанияси қуйидаги хизмат турларини таклиф этади:

• Ускуналарни ўрнатиш ва ишга тушириш; 

• Ишчи ходимларни ўргатиш;

• Кафолат даври хизматлари;

• Кафолат давридан сўнги хизматлар;

• Эхтиёт қисмлар хамда бутловчи қисмлар билан таъминлаш;

• Ускуналарни танлаш жараёнида ёрдам бериш.

 

Бизнинг бош мақсадимиз бу Ўрта Осие худудида жойлашган корхона ва ташкилотларни ишончли нон ва нон маҳсулотлари хамда қандолат маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи ускуналар билан таъминлаш ва уларга сервис хизмат кўрсатишдир. Агар Сиз томондан қизиқиш бўлса, барча ускуналар бўйича корхонамиз менеджерлари томонидан тўлиқ маълумот олишингиз мумкин.

 

DALGAKIRAN
DALGAKIRAN

Винтли компрессорлар

ALTUNTOP
ALTUNTOP
Нон  ускуналари
DELL'ORO
DELL'ORO

Кандолат  ускуналари

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕПУЛ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВА ИНДИВИДУАЛ ТАРЗДА ХИСОБЛАШ
Сервис

«AIS TECNO GROUP» компанияси озик овқат технологик ускуналарини ишлаб чиқарувчи етакчи заводларининг вакили хисобланади. Бизнинг компания ускунани ишга тушириш ишлари, сервис хизмати, кафолат ва кафолат давридан сўнгги хизматларни амалга оширади.  

Сизинг ускунангизни ишончли ва тез ишга тушириш «AIS TECNO GROUP» компанияси Сервис марказининг таклиф қилаетган комплекс хизматларидан бири бўлиб, ускунани проффесионал ишга тушириш, монтаж пайтида хатолар туфайли, ускуна ёқилганда хамда созлаш жараёни таъсирида, ускунани бузилишини олдини олади.

Ускунани ишга тушириш ишлаб чиқарувчи завод томонидан бедгиланган стандартлар билан регламентланган. Ускунани хамда бутун тизимни талаблар мувафиқлиги асосида тўлиқ текширув, ускунани ёқилиши ва ишлатиш жараенини созлаш. Ускунани ишга тушириб булгандан сунг "Ишга тушириш Далолатномаси" тузилиб, бир нусхаси ускунани ишлаб чикрган заводга жунатилади. Далолатномада кафолат даврини белгилайдиган, ускуна жихозлари тўғрисида тўлиқ хисобот бўлади.   

«AIS TECNO GROUP» мутахассислари Сизнинг ускунангизни тез ва сифатли хамда ишончли ўрнатиб ишга туширишга ва бу ускунага ишлаб чиқарувчи заводнинг кафолатини беришга доим тайёрлар.

Батафсил маьлумот >>

Суровнома юбориш
Техник суровнома колдиринг 
Мижозлар фикрлари

 Биз хакимизда мижозларнинг фикрлари

«Нурулло Файз Савдо» ЧП (Наманган)
«Нурулло Файз Савдо» ЧП (Наманган)ALTUNTOP ускунаси

Наманганда тиббиет клиникасини рахбари булганим учун, куп йилдан бери клиникамиз беморлари ва атрофдаги ахоли учун сифатли нон етказиб бериш ниятим бор эди. Шу ниятда мен Тошкенга келиб, нон ускуналарини етказиб бериш фирмаларига мурожаат килиб шартнома тузган эдим. Лекин «AIS TECHNO GROUP» МЧЖ си хакида эшитиб колдим ва уларни менга берган маълумотлари асосида улар билан ишлашга карор килдим ва бундан афсусланмадим. Компания мутахассислари менга ишлаб чикаришни ташкил этишда нолдан охиригача ердам беришди – жойимни техник томондан тугри куришим учун менга бинони схемасини ва ускуналарни тугри жойлашишини чизиб беришди, сифатли ва керакли буладиган ускуналарни тугри танлаб беришди. Техник мутахассислар бир неча бор жойимни куздан кечириб керакли маслахатларни бериб туришди. Мен тугридан тугри ишлаб чикарувчи завод билан шуртнома тузиб, керакли булган ускуналарни Наманганга опкелтиришимда бошидан охиригача компания менеджерлари катта кумак курсатишди. Уларни тавсияси ва ердами билан мени ходимларим нон ва кандолат махсулотларини ишлаб чикаришни урганишди. Мен малакали мутахассисларга мурожаат килганимдан хурсандман, чунки ишлаб чикариш хажми кундан кунга ортиб бормокда ва сифатли махсулот халкимни хурсанд килмокда. 
«AIS TECHNO GROUP» МЧЖ сига катта рахмат!